Stop 5G

Hvad kan DU gøre?

Du kan for eksempel:

  • Skrive under på de forskellige appeller, underskriftindsamlinger og borgerforslag
  • Arrangere lokale borgermøder, hvor fagfolk, politikere, "for-5G" og "mod-5G" holder oplæg. Derved bliver diskussionen og debatten mere nuanceret og lærerig. Kontakt en oplægsholder
  • Bede om at få tilsendt brochurer og materialer, der kan deles ud (Materialer er under produktion)
  • Være med i facebookgrupper mod 5G og bliv informeret og opdateret 
  • Være med til at oversætte vigtig engelsk informationsmateriale eller skrive artikler/læserbreve mm.
  • Dokumentere opsætning rundt om i landet (træfældning, opsætning af antenner, master osv.) Send info til schriver.ehs@gmail.com
  • Dokumentere stråleskadede træer/planter, påvirkning på dyreliv mm. Send info til schriver.ehs@gmail.com
  • Donere penge til diverse nødvendige skrifter, materialer, kampagnematerialer mm. (hold øje med dette på bl.a. facebook gruppen "Vi siger nej til 5G" , EHS , MayDay)
  • Tage til byrådsmøde i egen kommune og stil kritiske spørgsmål til politikerne
  • Informere lokalpolitikere  

 

nach oben