Stop 5G

Hvad kan DU gøre?

Du kan for eksempel:

  • Skrive under på de forskellige appeller, underskriftindsamlinger og borgerforslag
  • Arrangere lokale borgermøder, hvor fagfolk, politikere, "for-5G" og "mod-5G" holder oplæg. Derved bliver diskussionen og debatten mere nuanceret og lærerig. Kontakt en oplægsholder
  • Bede om at få tilsendt brochurer og materialer, der kan deles ud (Materialer er under produktion)
  • Være med i facebookgrupper mod 5G og bliv informeret og opdateret 
  • Være med til at oversætte vigtig engelsk informationsmateriale eller skrive artikler/læserbreve mm.
  • Dokumentere opsætning rundt om i landet (træfældning, opsætning af antenner, master osv.) Send info til schriver.ehs@gmail.com
  • Dokumentere stråleskadede træer/planter, påvirkning på dyreliv mm. Send info til schriver.ehs@gmail.com
  • Donere penge til diverse nødvendige skrifter, materialer, kampagnematerialer mm. (hold øje med dette på bl.a. facebook gruppen "Vi siger nej til 5G" , EHS , MayDay)
  • Tage til byrådsmøde i egen kommune og stil kritiske spørgsmål til politikerne
  • Informere lokalpolitikere  

Vejkridt

Asfalt/vej-kridt kan købes mange steder. Køb de største kridt, så tager det ikke så lang tid at tegne på veje mm. 
Vælg de store kridt, så kan man hurtigt få skrevet et statement og man kan hurtigt komme væk fra vejbanen igen!
Sikkerheds anbefaling: Vær mindst to, så den ene kan holde øje med trafikken, imens den anden tegner. 
 
 
 

 

nach oben