Stop 5G

Kontakt en oplægsholder

Kim Horsevad, Teknisk Analytiker, Horsevad Independent Technical Research & Analysis,www.horsevad.net.

mads

Formidling af teknisk dybtgående viden i forhold til interaktionsmekanismer mellem elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter og biologiske systemer. Kurser og workshops i signalanalyse, opmålingsmetodologi og skærmningsteknologi med relevans for både 5G og øvrige elektromagnetiske felter. 

Kører fortrinsvis i Jylland. 

Mit fokus er dybtgående detaljeviden. Foredrag/oplæg af kortere varighed end 1,5 time har ikke min interesse.

Foredrag, kurser og workshops bestilt af græsrodsorganisationer og interessegrupper udføres, i det omfang kalenderen tillader det, pro bono. (Dog forventes kørsel dækket efter statens takst). Foredrag, kurser og workshops bestilt af kommercielle entiteter faktureres efter gældende timepris. 


Pernille Schriver, cand. scient. biolog, miljøvejleder og formidlingskoordinator i

EHS Foreningen http://www.ehsf.dk/
 
 
Emner: 
  • ektromagnetiske felters (EMF) påvirkning på biologiske organismer - hvad fortæller forskning, observationer og folk som lider af EHS - elektrohypersensitivitet?
  • hvad siger jura, bekendtgørelser og især miljølovgivninger om den nuværende overeksponering af EMF fra mobiltelefoner, mobilmaster, wifi mm.?
  • 5G bekymringen er ikke ny - dansk forsker Sianette Kwee fik mundkurv på, da hun kritiserede overgangen fra 2G til 3G i begyndelsen af 2000
  • eksempler på baggrundsstråling fra nuværende teknologier i skolegårde, på legepladser, indenfor og udenfor......
  • modstand mod 5G Verden rundt
  • gode råd til, hvad du selv kan gøre i din dagligdag til egen beskyttelse
  • gode råd til, hvordan du kommer i gang med at være konstruktiv aktiv imod 5G udrulningen
 
Tager rundt i hele landet. Kørsel betales efter statens takst.
Borgermøder afholdt af NGOér - gratis. Engagement afholdt af organisationer mm. med kapital bag, tages et nærmere aftalt honorar.

  
Mads Wedel-Ibsen, heilpraktiker, underviser og ambulancebehandler, en af arrangørerne bag Open Mind Conference samt formand for bestyrelsen i oplysningsforbundet May Day www.mayday-info.dk
 
 

Har arbejdet med oplysning om trådløse teknologier og dermed pulserede mikrobølger siden 2006. Både i forhold til sundhedsmæssige aspekter men i høj grad også de overvågnings-, kontrol- og manipulationsmuligheder det indebærer når individdet kan følges, trackes, styres, kontrolleres og manipuleres. Er det sådan et samfund vi ønsker at leve i? 

Hvorfor beskytter SAR-værdier ikke brugerne. Hvorfor opdager mange slet ikke, at deres helbredsproblemer stammer fra strålingskilder i deres omgivelser?

Hvordan kan man imødegå disse påvirkninger og beskytte sig selv og andre mod stråling? Hvilke forholdsregler kan man tage i hverdagen, og hvordan navigerer man i et samfund, der i den grad er baseret på trådløs teknologi. Hvilke hindringer kan der være, og hvad er alternativerne? Har mennesket i virkeligheden adgang til at bruge andre teknologier, som er langt mere effektive og sikre end nogen baseret på pulserede mikrobølger? Har vi evnerne selv?


Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation tlf. 36 17 34 04                       

 henrik

Jeg har beskæftigtet mig dybt med emnet elektromagnetisk stråling og helbredseffekter i 15 år.

Mit fokus er meget på det historiske og jeg kan forklare et publikum hvordan er vi endt i den situation vi har i dag.

Som tekniker og it-specialist kan jeg på letforståelig vis forklare det tekniske og videskabelige bag de helbredseffekter vi nu observerer på befolkningsplan som konsekvens af non-stop mikrobølgefrekvensbestråling fra trådløse teknologier – og som blev forudsagt af videnskaben allerede i 50’erne.

Udover at forklare problemet giver jeg også råd til hvordan man som enkeltperson kan beskytte sig mod skadevirkninger imens der arbejdes på at få politisk og medicinsk gennemregulering af teleindustriens electrosmog forurening.

Jeg kan give korte (overbliks) fordrag (15 – 20 min.) og længere foredrag på op til 2 timer om emnet. Jeg deltager gerne i debatpaneler om emnet.

Da jeg ikke har bil, dækker jeg pt. kun Fyn og beder om transportgodtgørelse ifm. rejse til og fra arrangementet.

 

nach oben