STØT MED DIN UNDERSKRIFT

 

hyper eci

 

Med din underskrift er du med til at opfordre EU til at stramme lovgivningen

omkring 5G

 

1. Begræns bestråling - Alle livsformer tager skade af stråling

Danmark og EU har ikke foretaget nogen form for vurdering af sundhedsrisikoen eller miljøkonsekvenserne ved 5G trods det, at strålingsniveauet vil stige med op til 20%. Mange forskere har fundet alvorlige DNA- og celleskader langt under grænseværdierne ved de nuværende trådløse teknologier; wifi, mobiltelefoner, babyalarmer, mobilmaster mm.  De advarer nu mod 5G.

 

Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage regler, der kan beskytte alle former for liv mod mikrobølgestråling. (Læs mere her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-alt-liv-paa-jorden)

           

2. Beskyt miljøet - Eksplosiv stigning i elektroniske enheder, i verdens el-forbrug og miljøskadelig minedrift

Telebranchen har selv anslået, at 5G vil stå for 20 pct. af verdens samlede elforbrug i 2025. Derudover bliver der produceret astronomiske mængder elektronik i forbindelse med 5G udrulningen og den tilkoblede ’Internet of Things’. Konsekvensen vil være en fordobling af elektronikaffald frem til 2030.

Metaller og mineraler, som anvendes i produktionen, kommer fra minedrift, som har vist sig i flere tilfælde at forurene vandløb og slå fisk og lokalbefolkningers husdyr ihjel.

 

Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage strengere regler for at beskytte miljøet mod alle konsekvenserne af 5G og digitalisering. (Læs mere her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-miljoe)

 

3. Bekæmp overvågning - 5G datanetværker overvåger og indsamler persondata

 

5G og ’Internet of Things’ vil øge dataindsamlingen fra utallige intelligente enheder. Dataene kan udnyttes og sælges med henblik på reklame, forskning og overvågning.

Indførelsen af intelligente enheder lover komfort og sikkerhed, men truer vores privatliv og vil øge risikoen for datatyveri, lækage overvågning.

 

Derfor har vi stillet forslag til EU om at lovgive for mere effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed. (Læs mere her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data)