Info om 5G

5G billede

 

"5G er femte generations mobilnet og vil give mulighed for ekstremt pålidelig kommunikation, hastigheder der er op til 100 gange hurtigere end i de nuværende 4G-net og håndtering af endnu flere brugere og enheder på samme tid"....."Med udrulningen af 5G forventes det, at der bliver åbnet op for flere og nye forretningsområder. Det kan fx være:

  • Automatisering og robotteknologi inden for landbrugs-, industri- og sundhedssektoren

  • Transportsektoren med avanceret kommunikation mellem køretøjer. Herunder bl.a. førerløse biler

  • Energisektoren med smart grids, aflæsning af målere, styring af el-nettet m.v.

  • Smart cities "                                                   

-Energistyrelsen

 

energistyrelsen billede

 

Internet of Things er en del af 5G konceptet - Alle SMART enheder skal udveksle og videresende data.

Internet of Things

 

 

Med 5G datanetværket, der er planlagt til at forbinde alt og alle, ’Internet og Things’, risikerer vi at få krænket vores privatliv, sikkerhed og frihed.

data billede

 

- 5G og ’Internet of Things’ vil i høj grad øge dataindsamlingen, Big Data, fra utallige intelligente enheder. Data kan derefter udnyttes og sælges med henblik på f.eks. reklame, forskning eller overvågning.

f.eks solgte Statens Serum Institut gravides sundhedsdata til techfirmaet Bloomlife, USA – uden de gravides samtykke.

- Indførelsen af intelligente enheder lover komfort og sikkerhed, men truer vores privatliv og vil øge risikoen for overvågning, datatyveri og lækage.

f.eks. er 2 mio. stemmeoptagelser af børn og deres forældre fra CloudPets legetøj fundet på en database.

- Vigtige beslutninger vil i stigende grad blive truffet af kunstig intelligens for og om os og øge uligheden.

f.eks. har Skattevæsenet besluttet at benytte kunstig intelligens til beregning af skatteprocenten.

 

Tvangsopsætning af 5G antenner/sendere hos private
Ved du at private boligejere ikke kan nægte, at der bliver opsat en 5G antenne/sender på egen bolig eller grund? Finder du det acceptabelt, at borgerne kan blive påtvungen en teknologi, der hverken er miljø- og sundhedsgodkendt samt indtil videre er klassificeret som mulig kræftfremkaldende?
 

Kilder:
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/420)
Uddrag fra loven:
Kapitel 1(..) § 1. Stk. 2. Loven omfatter:
2) Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn,(…)
3) (..) herunder siloer, vindmøller og master,(..)
5) Adgang til at opsætte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde på gadeinventar, 
(Gadeinventar: Lysmaster, gadeskilte, trafiklys, reklameskilte, stoppesteder m.v.), der kontrolleres af andre (..)
Kapitel 3
Adgang til opsætning af antennesystemer på bygninger, konstruktioner og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål
§ 10. stk. 1 Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2 og 3 skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion
Nægter man som privat boligejer at få opsat antenne/mast på egen bolig eller ejendom kan det straffes med bøde. Jf. Kapitel7 § 25.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/kronik-om-5g-antennelov