Miljøet og 5G

jorden

Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Det vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift, mere elektronikskrot og forurening.

Den alarmerende dalende biodiversiteten og ødelæggelse af dyr og planters naturlige levesteder forårsages af mange forskellige miljøpåvirkninger. Den massive jagt på mineraler og metaller til teknologiproduktionen har ført til kraftig stigning i forurenende minedrift i især Sydamerika og Asien.

Det er katastrofalt, at vore politikere sælger 5G og den tilknyttede Grønne Omstilling uden at se på bagsiden af medaljen. Derved risikerer vi, at der skabes en endnu større belastning på natur og miljø i blinde.

Det er ligeledes vigtigt at påpege, at 5G - samt de andre G'er - ikke er miljøgodkendt.

Det i sig selv siger en del!

Læs mere her, hvor du også finder dokumentation: https://signstop5g.eu/da/problemer/odelaggelse-af-vores-miljo