Energi forbrug og miljøet med 5G

 

Mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – derved trues biodiversitet og naturlige levesteder.

e waste

 

- Telebranchen har selv anslået, at 5G vil stå for 20% af verdens samlede elforbrug i 2025.

- Produktion af astronomiske mængder elektronik vil fordoble mængden af elektronikaffald frem til 2030.

- Brændstofafbrændingen ved opsendelse af 100.000-vis af 5G-satellitter øger luftforureningen samt mængden af rumskrot i kredsløb om Jorden.

Der meldes om flere konkrete eksempler fra bl.a. Litium-miner, hvor giftige kemikalier fra minedriften forurener vandløb og søer og slår fisk og lokalbefolkningers husdyr ihjel.

Energiforbrug og CO2 udledning
Når du går ind for en grøn dagsorden, kan du så bakke op om et 5G netværk, der ifølge industrien med de nye mobilmaster alene vil forøge energiforbruget op til 3 gange? Medtager vi energiforbruget fra de millioner af opkoblede enheder, som er forudsætningen for 5G og Internet of Things taler vi om et energiforbrug og en CO2 udledning af dimensioner. Et estimat lyder på op til 20% af det globale elforbrug i 2025.
Kilder:
https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/Biodiversitet
Vil man gerne være med til at understøtte biodiversiteten, hvordan harmonerer det med opsætningen af endnu flere kommunale mobilmaster samt udbygningen af de eksisterende midt i en biodiversitetskrise?
Forskning og empiristiske undersøgelser kan ikke udelukke at stråling fra bl.a. mobilmaster har indvirkning på at insekter herunder bier langsomt forsvinder. I bl.a. fredede tyske biotoper er op til 80% af insekterne forsvundet.

Kilder:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://steigan.no/2021/07/insektdoden-og-elefanten-i-rommet/
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

øde billede

Greenwashing af 5G, smartphones, Smart Meters,´Internet of Things´ og såkaldt smarte digitale enheder. Er klar over, at du ved at fremme anvendelsen af en trådløs teknologi, er med til at ødelægge natur og miljø andre steder på Jorden?
Udrulningen af 5G netværket sælges som vores redning i klimakampen og arbejdet for at øge biodiversiteten. Faktum er, at den accelererende anvendelse af teknologi og i særdeleshed udrulningen af 5G samt anden trådløs teknologi kræver massive mængder ressourcer og råstoffer herunder sjældne mineraler og metaller. Råstoffer, som udvindes fra naturødelæggende og miljøbelastende miner rundt omkring i verden. Sårbare naturområder destrueres, træer fældes og sjældne dyr og planters levesteder fjernes. Hertil kommer det medfølgende børnearbejde. Et UNICEF-skøn fra 2014 lød på, at 40.000 børn arbejdede ulovligt alene i de congolesiske miner.
Kilder:
https://www.information.dk/debat/2019/02/debat-5g-teknologien-miljoetrussel-boer-stoppes
https://freetibet.org/lithium-tibet
https://terryjrichard.substack.com/p/lithium-mining-there-goes-the-neighborhood
https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
https://katiesinger.medium.com/dear-greta-letter-3-d2da12774615

Miljøbelastningen og elektronik affald

affald billede
Har du overvejet bagsiden af teknologi hypet, når du arbejder for, at kommunen skal være up-to-date med den nyeste teknologi ofte med klimaet som argument?
I 2017 blev det estimeret, at vi i 2021 ville producere elektronikaffald svarende til vægten af 5200 Eiffeltårne – ca. 52 millioner tons e-affald. Det blev overgået allerede i 2019 hvor vi producerede mere end 53 millioner tons e-affald. Estimatet for 2030 hedder nu ca. 75 millioner tons e-affald.

Kilder:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Toolbox/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx

 

 

Satellitter og 5G

satelit billede

 

Mennesker begyndte at erobre rummet med opsendelsen af jordens første satellit, som blev sendt i kredsløb om Jorden - den sovjetiske satellit Sputnik 1 -  i 1957. Efter Anden Verdenskrig åbnede rumteknologien nye muligheder for astronomer til at udforske universet. I den seneste tid er æraen med satellitter med lav kredsløb, som ikke er målrettet mod rummet, men derimod mod jorden, trådt ind. De leverer internet, geografiske- eller endda militærinformationer, og deres antal vokser i øjeblikket meget hurtigt.

Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) vedtog en ny tilgang til udrulning  af bl.a. internet satellitter i lav kredsløb om jorden. United States Federal Communications Commission (FCC) har givet mange licenser til mange satellitkonstellationer.

Nogle af FCC´s autorisationer og antallet af autoriserede satellitter:

Boeing (November 3, 2021) – 147 satellites
OneWeb (August 26, 2020) – 2000 satellites
Kuiper (July 30, 2020) – 3236 satellites
ViaSat (April 23, 2020) – 20 satellites
Theia (May 9, 2019) – 112 satellites
Kepler (November 15, 2018) – 112 satellites
Telesat (November 15, 2018) – 117 satellites
LeoSat (November 15, 2018) – 78 satellites
SpaceX (March 29, 2018) – 4425 satellites

TOTAL 10275 satellites

Menneskeskabt RF elektromagnetisk stråling kan forstyrre Jordens elektriske kredsløb

Kunstigt menneskeskabt stråling fra radiosendere, telekommunikation, mobilmaster mm. på Jorden forstyrrer allerede levende organismers elektriske systemer.

Planen er at 100.000-vis af internet-satellitter skal sendes i kredsløb om Jorden. Disse satellitter skal kommunikere med basestationer på Jorden og derved sendes elektromagnetisk stråling direkte igennem lag omkring Jorden, som skaber og stabilisere Jordens eget elektriske kredsløb. Disse lag rummer bl.a. også Jordens magnetfelt. Flere påpeger at Jordens globale elektriske kredsløb kan blive og bliver allerede forstyrret og ændret af den menneskeskabte elektromagnetisk stråling.

Alle satellitter - også 5G satellitter - kan ødelægge ozonlaget, når de brænder op i atmosfæren

Med den først generation af 5G satellitter vil der dagligt brænde 2.2 tons "døde satellitter" (satellitter som ikke længere er funktionelle) op i atmosfæren.

Satellitter er primært bygget af aluminium. Når aluminium brænder op i atmosfæren, vil det reagere med ozon og derved forbruge ozon. Ozonlaget beskytter os imod solens skadelige UV-stråler. Hvis ozonlaget ødelægges, vil det have indflydelse på mængden af UV-stråler, som trænger ned til jordoverfladen.

Derudover vil hver enkelt raketopsending skade ozonlaget med kemikalier fra brændstofafbrændingerne.

satelit 2 billedeAlle satellitter - også 5G satellitter - kan ødelægge ozonlaget, når de brænder op i atmosfæren.

Med den først generation af 5G satellitter vil der dagligt brænde 2.2 tons "døde satellitter" (satellitter som ikke længere er funktionelle) op i atmosfæren.

Satellitter er primært bygget af aluminium. Når aluminium brænder op i atmosfæren, vil det reagere med ozon og derved forbruge ozon. Ozonlaget beskytter imod solens UV-stråler. Hvis ozonlaget ødelægges, vil det have indflydelse på mængden af UV-stråler, som trænger ned til jordoverfladen.

Derudover vil hver enkelt raketopsending skade ozonlaget med kemikalier fra brændstofafbrændingerne.