Forskning og 5G

Mikroskop billede

 
I forbindelse med udrulningen af 5G har der ikke været udarbejdet særskilt forskning på den nye teknologi, dets effekter på levende celler og effekten på jordens økosystemer. Man har taget udgangspunkt i udsagn fra Teleindustriens egen interesse organisation ICNIRP, der selv fastsætter grænseværdier for stråling og hvilke  forskningsresultater de bygger det på. 
"Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G.....Baseret på viden og forskning på området har Sundhedsstyrelsen ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det". - Energistyrelsen
"Det er i danskernes og dermed Kræftens Bekæmpelses interesse at få et sikkert svar på, om mobiltelefoni – herunder 5G – medfører en øget risiko for kræft. Derfor er der kort sagt brug for mere forskning". - Kræftens Bekæmpelse 

Medical Access nr. 1/ 2022

"Den første undersøgelse nogensinde af 5G-strålingens sundhedseffekter på mennesker viser, at 5G forårsager typiske symptomer på mikrobølgesyndrom og en massiv stigning i mikrobølgestråling. Casestudiet bekræfter også endnu en gang, at stråling langt under de af myndighederne tilladte niveauer er årsag til dårligt helbred".  Link til artikel på May Day: 

https://www.mayday-info.dk/foerste-studie-til-dato-5g-foraarsager-mikro…

"En omfattende rapport om 5G-eksponering har vist, at denne nye strålingskilde skader helbredet hos dyr, der lever i naturen".  Link til artikel på May Day:                                       

https://www.mayday-info.dk/ny-rapport-5g-straaling-slaar-dyr-ihjel/

"det er nu alment anerkendt, også af Sundhedsstyrelsen og Teleindustriens lobbyister - at strålingen forårsager dannelse af kraftige oxiderende (giftige) stoffer og dermed oxidativt stress i cellerne på både planter, dyr og mennesker."

Dertil kommer omfattende forskning der indikerer hvilke konsekvenser den oxidative stress forårsager på både mennesker, dyr, planter og biodiversiteten.

 Dermed burde forsigtighedsprincippet tages i brug, og strålingen reduceres mest muligt ind til konsekvenserne er endeligt klarlagt. Som Direktøren for det Europæiske Miljøagentur udtalte allerede i 2009: Der er rigeligt grundlag for bruge forsigtighedsprincippet overfor denne stråling.