Sundhed og 5G

 

DNA

Med 5G vil mængden af den menneskeskabte mikrobølgestråling stige markant.
Alle levende organismer kan påvirkes af stråling fra wifi, mobiltelefoner, master og nu også 5G.

De nuværende grænseværdier, som myndighederne i Danmark og resten af verden forholder sig til, giver ikke tilstrækkelig beskyttelse – især børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter er sårbare.

Flere og flere lider af det, som kaldes EHS - Elektrosensitivitet. Dvs. kroppen reagerer på forskellig vis på trådløs stråling. En EU rapport anslår, at omkring 13 millioner i Europa påvirkes på nuværende tidspunkt. Livet for elektrosensitive mennesker (EHS) kan være meget udfordrende. De risikerer at miste deres arbejde og derved deres livsgrundlag. De hårdest ramte kan kun leve og bevæge sig i områder med lav stråling og bor i huse, som er strålingsbeskyttet.

Det er ligeledes vigtigt at påpege, at 5G - samt de andre G'er - ikke er sundhedsgodkendt.

Det i sig selv siger en del!

Læs mere her, hvor du også finder dokumentation: https://signstop5g.eu/da/problemer/skadelig-for-liv