Underskriftindsamling

 

 

safe tec lille billede

 

Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af borgere samt miljøtruslerne indenfor 3 konkrete områder:

1) Skadeligt for alt liv: Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter.

2) Ødelæggelse af vores miljø: Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare.

3) Trusler mod vores privatliv: 5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens

Vi skal have indsamlet minimum 1 million underskrifter på et år EU landene iblandt, vi har til 1 marts 2023.

STØT OP - SKRIV UNDER - OPLYS ANDRE

Yderlig information- ECI officielle side:https://signstop5g.eu/da